گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار دانشکدۀ بهداشت، فعالیت خود را از سال 1382 با پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت حرفه‌ای آغاز نمود. با گذشت زمان و با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و نیز جذب اعضای هیأت علمی توانمند و نیروی انسانی متعهد، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در سال 1387، کارشناسی ارشد در سال 1401، رشتۀ مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار به گروه اعطاء گردید. با توجه به توان بالقوۀ دانشگاه علوم پزشکی قم و دانشکدۀ بهداشت و وجود همکاران هیأت علمی متخصص، کادر کارشناسی و امکانات و تجهیزات مناسب در گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام پژوهش‌های علمی کاربردی و ارائۀ خدمات مبتنی بر نیاز از اهم راهبردهای گروه محسوب می‌شود.

 

مدیر گروه

آقای دکتر علیرضا کوهپایی

 

اعضای گروه آموزشی

آقای دکتر علیرضا کوهپایی

آقای دکتر احمد سلطان‌زاده

خانم دکتر ارست

آقای دکتر خندان

آقای دکتر محمدرضا خاکسار

آقای دکتر محسن مهدی‌نیا

آقای دکتر روح‌اله حاجی‌زاده

 

کارشناس گروه

آقای مهندس علی ابراهیمی

 

اهداف و رسالت

اهداف

ارتقاء کیفی برنامۀ آموزشی در دروس نظری و عملی گروه 

ارتقاء کیفیت برنامه کارآموزی گروه

توسعۀ زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی گروه

توسعۀ همکاری‌های علمی بین رشته‌ای

ارتقاء کمی و کیفی برون‌دادهای پژوهشی گروه

ارتقاء طرح‌های محصول‌محور و فناورانه و کاربردی و ارتباط با صنعت

ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی گروه و تلاش در جهت کسب مرجعیت علمی

توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه در زمینۀ موضوعات مربوط به سلامت شغلی کارکنان، به ویژه در حوزۀ درمان و کشاورزی در راستای مأموریت‌گرایی گروه

توسعۀ خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و آزمایشگاهی به صنعت و جامعه 

توسعۀ مسئولیت‌های اجتماعی گروه

توسعۀ ارتباط با دانش‌آموختگان و ارتقاء توانمندی‌ها و صلاحیت‌های آنان

 

رسالت گروه:

آموزش و هدایت دانشجویان از طریق یادگیری مشارکتی، رهبری و اصول مبتنی بر شواهد جهت توانمندسازی آنان

حفاظت از سلامت، ایمنی و رفاه شاغلین با استفاده از فعالیت‌های میان‌رشته‌ای و به کارگیری دانش سایر علوم مرتبط

تاسیس مراکز تحقیقاتی و توسعۀ آنها

مشارکت در تعالی از طریق ایجاد، حفظ و انتقال دانش و تأثیر بر جامعه

پیشبرد برنامه‌های نوآورانه، از طریق سیستم‌های پویا و تکنولوژی‌های نوین

انجام تحقیقات برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی

خدمت به جامعه، شاغلین و کارفرمایان

 

امور پژوهشی

اهداف پژوهشی:

به روز شدن سیستم آموزشی بهداشت حرفه‌ای

کمک به حل مشکلات بهداشت حرفه‌ای استان

حرکت در جهت دانشگاه نسل سوم

ایجاد ارتباط بهینه با نابع استان و رفع چالش‌های مرتبط

 

اولویت‌های پژوهشی:

شناسایی، ارزشیابی و کنترل آلاینده‌های شیمیایی محیط کار در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه

شناسایی، ارزشیابی و کنترل آلاینده‌های فیزیکی محیط کار از جمله صدا، شرایط جوی، ارتعاش، پرتوها در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه

ارزیابی و توسعۀ پایش شغلی در محیط کار، با استفاده از متدهای سم‌شناسی در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه/حیوان خانه

راهکارهای شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات مکانیکی محیط کار (ایمنی شغلی، از جمله حریق، ایمنی سیستم، سیستم ایمنی)

راهکارهای شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات مکانیکی محیط‌های عمومی

ارزیابی خطاهای انسانی، سیستمی و سازمانی در محیط‌های کار

تلفیق علم روان‌شناسی صنعتی با بهداشت شغلی و سلامت نیروهای کار

تلفیق علم مدیریت صنعتی با بهداشت شغلی و سلامت نیروهای کار، به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروهای کار

بررسی انطباق جایگاه‌های کاری با توانمندی‌های انسانی و ارزیابی پوسچر، به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروهای کار

ارگونومی شناختی و ارزیابی فاکتورهای مرتبط آن

ارگونومی اجتماعی و ارزیابی فاکتورهای مرتبط آن

بررسی ماکروارگونومیک محیط‌های شغلی

بررسی مسایل سازمانی و فاکتورهای روانی- اجتماعی در نیروهای کار

ارزیابی و کنترل آلاینده‌های بیولوژیکی محیط کار

تلفیق روش‌های بیولوژیکی سنجش مواجهه با تکنیک‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شغلی

تلفیق علم فیزیک با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم ریاضی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم شیمی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم پایه پزشکی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

توسعۀ متدهای آماده‌سازی نمونه‌ها و سنجش آلاینده‌های شغلی ریزمقدار

بررسی و راه‌کارهای کنترل حوادث شغلی

کاربرد و توسعۀ نرم‌افزارهای ارزیابی و پایش در بهداشت شغلی

ارزیابی موفقیت سیستم‌های سازمان/ فنی در شرایط اضطراری

شناسایی، ارزیابی و مدیریت پسماندهای صنعتی و نگهداری و حمل مواد شیمیایی خطرناک

بررسی ارتباط مواجهه با سموم شغلی و ایجاد آسیب‌های موقت و یا غیرقابل برگشت در بافت‌های بدن در فازهای مختلف تحقیق از آزمایشگاه تا انسان.

انجام تحقیقات کیفی به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های سیستم‌های موجود بهداشت شغلی و ارائۀ راه‌کارهای اصلاحی

بررسی مسایل و مشکلات بهداشت شغلی در محیط‌های خاص، همانند مراکز دانشگاهی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، زیرساخت‌های سطح شهر، مساجد، پارک‌ها، ترافیک و حمل‌ونقل شهری، ساختمان‌ها، مدارس، منازل مسکونی، صنوف، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای امدادی، شهرداری، ادارات و ...

ارائۀ طرح‌های دارای نوآوری و مبتنی بر فناوری در تمام حیطه‌های بهداشت شغلی در دو سطح محصول و خدمات

ارائۀ طرح‌های مطالعۀ مقدماتی، نیازسنجی و امکان‌سنجی برای تعیین راه‌کارهای مناسب کنترلی و آموزشی

ارائۀ طرح‌های استقرار سیستم‌های مدیریت و ایزو در سطوح صنایع و سازمان‌ها

انجام کلیۀ طرح‌های پژوهش در آموزش به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش در بهداشت حرفه‌ای

انجام کلیۀ پروژه‌های دانش‌پژوهی آموزشی به منظور ارتقای توان آموزشی اساتید گروه

 

اساتید مشاور گروه

آقای دکتر علیرضا کوهپایی

آقای دکتر احمد سلطان‌زاده

خانم دکتر ارست

آقای دکتر خندان

آقای دکتر محمدرضا خاکسار

آقای دکتر محسن مهدی‌نیا

آقای دکتر روح‌اله حاجی‌زاده

 

منابع علمی:

مجلات

مجله سلامت کار ایران: http://ioh.iums.ac.ir

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار بهداشت و ایمنی کار: https://jhsw.tums.ac.ir/

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای: https://johe.umsha.ac.ir/

مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت: https://ohhp.ssu.ac.ir/

فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران: https://journal.iehfs.ir/

Archives of Hygiene Sciences: https://jhygiene.muq.ac.ir//

Journal of Occupational Health and Epidemiology: https://johe.rums.ac.ir/

International Journal of Occupational Hygiene: http://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh

Journal of public Health http://ajph.aphapublications.org

Journal of occupational and environmental medicine: http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx

Industrial health (Japan): http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: http://www.ciop.pl/757.html

Journal of Occupational Health: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh

Safety Science: https://www.sciencedirect.com/journal/safety-science

Accident Analysis & Prevention: https://www.sciencedirect.com/journal/accident-analysis-and-prevention

http://www.elsevier.com/social-sciences/elsevier-safetyjournals

Applied Ergonomics: https://www.journals.elsevier.com/applied-ergonomics

International Journal of Industrial Ergonomics:

https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-industrial-ergonomics

Human Factors: https://journals.sagepub.com/home/hfs

Ergonomics in Design: https://journals.sagepub.com/

Journal of Cognitive Engineering and Decision Making:

https://journals.sagepub.com/description/EDM

 

پایگاه های اطلاعاتی:

داخل کشور:

دفتر سلامت و محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: http://markazsalamat.behdasht.gov.ir

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار: https://crtosh.mcls.gov.ir/

سازمان ملی استاندارد ایران: https://www.inso.gov.ir

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: https://www.mcls.gov.ir

انجمن علمی بهداشت کار ایران: http://www.ioha.ir

سازمان حفاظت محیط‌زیست: https://www.doe.ir/

 

خارج از کشور:

http://www.aiha.org

http://www.ccohs.ca

www.cdc.gov/niosh

https://www.osha.gov

http://www.acgih.org/

www.ilo.org

www.nfpa.org

http://www.who.int/en

www.hfes.org

http://osha.europa.eu

https://worldsafety.org/

http://www.hse.gov.uk

http://www.cdc.gov

https://www.msha.gov/

https://www.msha.gov

https://www.hse.gov.uk/

https://www.iarc.who.int/

https://www.atsdr.cdc.gov/

https://www.nsc.org/

https://www.skcinc.com

 

کتاب های الکترونیک

https://health.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=22&fkeyid=&siteid=22&pageid=36919

 

https://markazsalamat.behdasht.gov.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B