معرفی خانم اشعریان مقدم به عنوان کارمند نمونه

معرفی خانم اشعریان مقدم به عنوان کارمند نمونه

برگزاری مراسم جشن نیمۀ شعبان

برگزاری مراسم جشن نیمۀ شعبان

نشست کارآفــرینی در حوزۀ‌ بهــداشت محیــط در حال برگزاری است

نشست کارآفــرینی در حوزۀ‌ بهــداشت محیــط در حال برگزاری است

نشست کارآفــرینی در حوزۀ‌ بهــداشت محیــط (حضوری و مجازی)

نشست کارآفــرینی در حوزۀ‌ بهــداشت محیــط (حضوری و مجازی)

میز خدمت

سامانه جامع طرح اساتید

سامانه سما

پژوهشیار

آموزش ضمن خدمت

سامانه انتقال و میهمانی

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

سامانه سیپاد

آزمون های آنلاین (فرادید)

سامانه آموزش مجازی

فرم های پژوهشی

فرم های آموزشی