اهداف پژوهشی:

به روز شدن سیستم آموزشی بهداشت حرفه‌ای

کمک به حل مشکلات بهداشت حرفه‌ای استان

حرکت در جهت دانشگاه نسل سوم

ایجاد ارتباط بهینه با نابع استان و رفع چالش‌های مرتبط

 

اولویت‌های پژوهشی:

شناسایی، ارزشیابی و کنترل آلاینده‌های شیمیایی محیط کار در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه

شناسایی، ارزشیابی و کنترل آلاینده‌های فیزیکی محیط کار از جمله صدا، شرایط جوی، ارتعاش، پرتوها در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه

ارزیابی و توسعۀ پایش شغلی در محیط کار، با استفاده از متدهای سم‌شناسی در سطوح مختلف فیلد و آزمایشگاه/حیوان خانه

راهکارهای شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات مکانیکی محیط کار (ایمنی شغلی، از جمله حریق، ایمنی سیستم، سیستم ایمنی)

راهکارهای شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات مکانیکی محیط‌های عمومی

ارزیابی خطاهای انسانی، سیستمی و سازمانی در محیط‌های کار

تلفیق علم روان‌شناسی صنعتی با بهداشت شغلی و سلامت نیروهای کار

تلفیق علم مدیریت صنعتی با بهداشت شغلی و سلامت نیروهای کار، به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروهای کار

بررسی انطباق جایگاه‌های کاری با توانمندی‌های انسانی و ارزیابی پوسچر، به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروهای کار

ارگونومی شناختی و ارزیابی فاکتورهای مرتبط آن

ارگونومی اجتماعی و ارزیابی فاکتورهای مرتبط آن

بررسی ماکروارگونومیک محیط‌های شغلی

بررسی مسایل سازمانی و فاکتورهای روانی- اجتماعی در نیروهای کار

ارزیابی و کنترل آلاینده‌های بیولوژیکی محیط کار

تلفیق روش‌های بیولوژیکی سنجش مواجهه با تکنیک‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شغلی

تلفیق علم فیزیک با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم ریاضی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم شیمی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

تلفیق علم پایه پزشکی با روش‌های بهداشت شغلی، به منظور توسعۀ متدهای موجود ارزیابی و سنجش در محیط‌های شغلی

توسعۀ متدهای آماده‌سازی نمونه‌ها و سنجش آلاینده‌های شغلی ریزمقدار

بررسی و راه‌کارهای کنترل حوادث شغلی

کاربرد و توسعۀ نرم‌افزارهای ارزیابی و پایش در بهداشت شغلی

ارزیابی موفقیت سیستم‌های سازمان/ فنی در شرایط اضطراری

شناسایی، ارزیابی و مدیریت پسماندهای صنعتی و نگهداری و حمل مواد شیمیایی خطرناک

بررسی ارتباط مواجهه با سموم شغلی و ایجاد آسیب‌های موقت و یا غیرقابل برگشت در بافت‌های بدن در فازهای مختلف تحقیق از آزمایشگاه تا انسان.

انجام تحقیقات کیفی به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های سیستم‌های موجود بهداشت شغلی و ارائۀ راه‌کارهای اصلاحی

بررسی مسایل و مشکلات بهداشت شغلی در محیط‌های خاص، همانند مراکز دانشگاهی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، زیرساخت‌های سطح شهر، مساجد، پارک‌ها، ترافیک و حمل‌ونقل شهری، ساختمان‌ها، مدارس، منازل مسکونی، صنوف، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای امدادی، شهرداری، ادارات و ...

ارائۀ طرح‌های دارای نوآوری و مبتنی بر فناوری در تمام حیطه‌های بهداشت شغلی در دو سطح محصول و خدمات

ارائۀ طرح‌های مطالعۀ مقدماتی، نیازسنجی و امکان‌سنجی برای تعیین راه‌کارهای مناسب کنترلی و آموزشی

ارائۀ طرح‌های استقرار سیستم‌های مدیریت و ایزو در سطوح صنایع و سازمان‌ها

انجام کلیۀ طرح‌های پژوهش در آموزش به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش در بهداشت حرفه‌ای

انجام کلیۀ پروژه‌های دانش‌پژوهی آموزشی به منظور ارتقای توان آموزشی اساتید گروه

 

- اساتید مشاور گروه

آقای دکتر علیرضا کوهپایی

آقای دکتر احمد سلطان‌زاده

خانم دکتر ارست

آقای دکتر خندان

آقای دکتر محمدرضا خاکسار

آقای دکتر محسن مهدی‌نیا

آقای دکتر روح‌اله حاجی‌زاده