منشور اخلاقی دانشکده بهداشت

1- ما همگی به این موضوع توجه اکید داریم که احکام شرع مقدس اسلام، بیانیه مأموریت سازمانی دانشگاه، قوانین و دستورالعمل های فعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین وجدان بیدار و آگاه اعضای هیات علمی وکارکنان خدوم شاغل در دانشکده همه و همه بر حرمت تمامی انسانها و کرامت انسانی تکیه دارند و ما نیز به تأسی از این قوانین و احکام منور و مقدس ، آنها را سرلوحه خدمت در عرصه مقدس سلامتی قرار داده و امیدواریم بتوانیم تمامی رفتار و عملکردمان را منطبق با آنها نماییم.

2- ما معتقدیم برای انجام وظایفمان به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت، دقت، صحت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی بایستی اخلاق حرفه ای را به طور کامل رعایت کرده و در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و بروز خطا و انحراف خود را ملزم به برخورد قانونی با فرد خاطی می‌دانیم و اعتقاد راسخ داریم که اگر فعالیت‌هایمان را بر اساس روش‌های مستند و مورد قبول و بر اساس ضابطه انجام دهیم هیچگونه مشکلی بروز نخواهد کرد و در نهایت جلب رضایت دانشجویان نیز حاصل خواهد شد.

3- ما معتقدیم برای ایجاد جو سالم پر از تفاهم در محیط دانشکده بایستی از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می‌کند، پرهیز شده و صفات رازداری و صداقت، محبت، خدمت به دانشجو را سرلوحه فعالیت‌ها و وظایف خویش قرار دهیم و سعی نماییم با استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی خود حس مسئولیت و پاسخگویی در برابر دانشجویان را تقویت و دانشکده را در تحقق و نیل به اهداف عالیه آن مساعدت نماییم.

4- در دانشکده کلیه اعضای هیات علمی ، کارمندان و ودانشجویان موظفند از پوشش مناسب منطبق با فرهنگ و عرف جامعه اسلامی استفاده کرده و از مصرف دخانیات به عنوان عامل بسیاری از بیماری‌ها وسرطان‌ها در محیط اداری پرهیز نمایند.

5- ما با اعتقاد راسخ به اولویت و ارجحیت امر پیشگیری و بهداشت بر امر درمان و عنایت به تأثیر بی‌بدیل و غیر قابل انکار اصل آموزش و اطلاع رسانی در حفظ و ارتقاء سلامتی آحاد جامعه، بر آنیم این اصل را در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش مدنظر قرار داده و از رهگذر کاربردی نمودن اصل آموزش در ابعاد نظری و عملی بتوانیم در جهت نیل به هدف متعالی و مقدس حفظ و ارتقاء سلامتی تک تک افراد جامعه گام برداشته و اقدامات شایسته و لازم را در این خصوص انجام دهیم.

6- ما خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر در ارایه کلیه خدمات و انجام وظایف سازمانی خود می دانیم:

• اصل حاکمیت قانون و برابری :

همه دانشجویان ، کارمندان و اعضای هیات علمی در برابر قوانین ومقررات برابرند و باید با همه آنان، شرایط مشابه و رفتار یکسان داشت .

• اصل مردم مداری :

هدف نهایی از تاسیس دانشکده تربیت دانشجویان با سواد و متعهد با ارائه خدمات بهتر به آنها است. اعضای هیات علمی و کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرش‌های خود « خدمتگزاری و رعایت اخلاق حرفه ای » را متجلی سازند.

• اصل احترام و اعتماد :

کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق‌ها،‌ زیردستان، همکاران و دانشجویان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.

• اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی :

اعضای هیات علمی وکارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به دانشجویان و مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند.

• اصل شفافیت :

کارمندان واعضای هیات علمی باید تمام اطلاعات مربوط به امور و فرایندهای جاری دانشکده ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چهارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی مبنای پاسخگویی کارمندان به دانشجویان و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد.

• اصل تعهد و وفاداری به سازمان:

کارمندان واعضای هیات علمی باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهدف، ‌مأموریت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های دانشکده تلاش نمایند.

• اصل رعایت نظم و انظباط اداری و وقت شناسی :

حضور به موقع در محل کار، جلسات و کلاس های درس و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و دانشجویان

منشور اخلاقی