دانشکده بهداشت از بهمن ماه 1378 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محیط شروع به فعالیت کرد. پس از آن در سال تحصیلی 83-1382 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت حرفه ای نمود. از بهمن ماه 1384، دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پذیرفته شده و مشغول به تحصیل گردیدند و پس از آن در بهمن ماه 1385 دوره شبانه رشته کاردانی بهداشت محیط نیز دایر گردید. سپس با پیگیری های انجام شده دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط در مهر ماه 1387 و دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در بهمن ماه 1387 دایر شد و با تلاش مسئولین دوره های کارشناسی ارشد بهداشت محیط و دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای از مهر ماه 1389 ایجاد گردید و بعد از تلاش های فوق مسئولین امر توانستند دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را از مهر ماه سال 1393 دایر نمایند. و اولویت های فعلی توسعه دانشکده پیگیری ایجاد دوره های کارشناسی ارشد رشته های بهداشت حرفه ای ‏، مدیریت پسماند ‏، بهره برداری ونگهداری تاسیسات شهری، ارگونومی ‏، ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست و دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.
از افتخارات این دانشکده قبولی اکثریت دانش آموختگان این دانشکده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف و مهر تأییدی بر موفقیت تلاش مستمر اساتید و کارکنان دانشکده به رغم محدودیت های موجود می باشد.
در حال حاضر، دانشکده، درچهار رشته تحصیلی، بیش از 20 نفر عضو هیات علمی و بیش از 500 دانشجو و با بهره گیری از تعدادی از اساتید مدعو مشغول به فعالیت است. در سال های اخیر با خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی بسیار مناسب و پیشرفته، آزمایشگاههای این دانشکده به خوبی تجهیز و جهت خدمت دهی بیشتر به امر آموزش و پژوهش آماده گردیده اند.
این دانشکده وظیفه آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم بهداشت، انجام پژوهشهای علمی در زمینه بهداشت و رشته های مرتبط، تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را بر عهده دارد. توسعه فضای فیزیکی دانشکده و ایجاد رشته های جدید، ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی، تکمیل کادر علمی، گسترش امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و تلاش مستمر در راه ارتقای کیفی آموزش های ارائه شده در دانشکده از جمله اهدافی است که در چشم انداز سالهای آتی دانشکده تدوین شده و به حول و قوه الهی و با پشتکار و جدیت در حال پیگیری می باشد.

معرفی دانشکده