جناب آقای دکتر محمدرضا خاکسار

دکترای تخصصی سم‌شناسی

سمت: عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده بهداشت

تلفن:37842226-025

رایانامه:

rzkhaksar@gmail.com

اطلاعات بیشتر...

 

 

 

معاون آموزشی