سرکار خانم دکتر یلدا ارست

دکترای تخصصی سم‌شناسی بالینی

سمت:عضو هیأت علمی و معاون فرهنگی دانشجویی و سرپرست مجتمع آرمایشگاهی دانشکده

تلفن: 19-37745265-025

Cv.Dr.Arast

شرح وظایف معاون دانشجویی و فرهنگی

معرفی واحد فرهنـگی دانشکده

تربیت بدنی

کار دانشجویی

شیـوه‌نامـۀ اجرایی ضوابط رفتار و پوشش اسلامی

معاونت دانشجویی و فرهنگی