سرکار خانم دکتر یلدا ارست

دکترای تخصصی سم‌شناسی بالینی

سمت:عضو هیئت علمی و سرپرست مجتمع آرمایشگاهی دانشکده بهداشت

تلفن:19-37745265-025

Cv.Dr.Arast