آقای امیرمسعود اعرابی

تلفن:37736017-025

 

شرح وظایف

به روزرسانی مطالب سایت (اخبار، گزارش‌ها و ...)

طراحی و به روزرسانی منوهای استاندارد، بر طبق ضوابط تعیین‌شده

پی‌گیری دریافت اطلاعات از منابع ذی‌ربط

شرکت در جلسات رابطان سایت

 

 

رابط وب‌سایت دانشکده