دانشگاه علوم پزشکی قم همزمان با استان شدن قم در سال 1375 و با ارتقای شبکه بهداشت و درمان قم که تا آن زمان، به عنوان یکی از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کرد و متولی امور بهداشتی و درمانی قم بود، به عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم شکل گرفت.
همزمان، موافقت اصولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ایجاد دانشکده های پرستاری و بهداشت اعلام گردید. و با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محیط از بهمن ماه 1378 ، دانشکده بهداشت شکل گرفت. بعد از آن، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 12/10/1383 رای موافق خود را با ارتقای دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم اعلام کرد.
دانشکده بهداشت از بهمن ماه 1378 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محیط شروع به فعالیت کرد. پس از آن در سال تحصیلی 83-1382 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت حرفه ای نمود. از بهمن ماه 1384، دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پذیرفته شده و مشغول به تحصیل گردیدند و پس از آن در بهمن ماه 1385 دوره شبانه رشته کاردانی بهداشت محیط نیز دایر گردید. سپس با پیگیری های انجام شده دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط در مهر ماه 1387 و دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در بهمن ماه 1387 دایر شد و با تلاش مسئولین دوره های کارشناسی ارشد بهداشت محیط و دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای از مهر ماه 1389 ایجاد گردید و بعد از تلاش های فوق مسئولین امر توانستند دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را از مهر ماه سال 1393 دایر نمایند. و اولویت های فعلی توسعه دانشکده پیگیری ایجاد دوره های کارشناسی ارشد رشته های بهداشت حرفه ای ‏، مدیریت پسماند ‏، بهره برداری ونگهداری تاسیسات شهری، ارگونومی ‏، ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست و دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.
از افتخارات این دانشکده قبولی اکثریت دانش آموختگان این دانشکده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف و مهر تأییدی بر موفقیت تلاش مستمر اساتید و کارکنان دانشکده به رغم محدودیت های موجود می باشد.
در حال حاضر، دانشکده، درچهار رشته تحصیلی، بیش از 20 نفر عضو هیات علمی و بیش از 500 دانشجو و با بهره گیری از تعدادی از اساتید مدعو مشغول به فعالیت است. در سال های اخیر با خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی بسیار مناسب و پیشرفته، آزمایشگاههای این دانشکده به خوبی تجهیز و جهت خدمت دهی بیشتر به امر آموزش و پژوهش آماده گردیده اند.
این دانشکده وظیفه آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم بهداشت، انجام پژوهشهای علمی در زمینه بهداشت و رشته های مرتبط، تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را بر عهده دارد. توسعه فضای فیزیکی دانشکده و ایجاد رشته های جدید، ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی، تکمیل کادر علمی، گسترش امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و تلاش مستمر در راه ارتقای کیفی آموزش های ارائه شده در دانشکده از جمله اهدافی است که در چشم انداز سالهای آتی دانشکده تدوین شده و به حول و قوه الهی و با پشتکار و جدیت در حال پیگیری می باشد.

تاریخچه دانشکده