آزمایشگاه میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

خانم امیره زفتی

کارشناس رشته بهداشت محیط

معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی بهداشت محیط و پارامترهای قابل اندازه‌گیری

هود لامینار بیولوژیک کلاس 2

اتوکلاو در سایز های 50 و 25 لیتری

فور

فور با قابلیت استریل کردن وسایل مورد نیاز و تنظیم درجه تایمر

انکوباتور CO2

جهت ایجاد محیط رشد مناسب برای انواع میکروب های هوازی و بی هوازی

سانتریفیوژ با قابلیت تنظیم دور تا 6000

سانتریفیوژ با قابلبیت تنظیم دور تا 14000

میکروسکوپ زایس نوری با بزرگنمایی 4-10-40-100

دستگاه انکوباتور یخچالدار

دستگاه دیجیتال کلنی کانت جهت شمارش کلنی ها

یخچال – فریزر

ترازو دو صفر

شیکر لوله

جهت مخلوط کردن

 انواع محیط کشت  عمومی- اختصاصی- افتراقی

فعالیت‌های آزمایشگاه

برگزاری کلاس های آموزشی و تصویربرداری کلاس‌ها به صورت آنلاین درشرایط کرونا...

همکاری با اساتید و دانشجویان در انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی

همکاری با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم-فضلی

همکاری با دفتر ارتباط با صنعت- انجام آزمونهای میکروبی پساب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

انجام آزمون‌های مقایسه‌ای  جهت ارتقا مجوز آزمایشگاه همکار محیط زیست

انجام آزمون میکروبی مربوط به نمونه‌های ارجاع شده از مراکز تحقیقاتی و سایر دانشکده‌ها