آزمایشگاه شیمی

مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس سمیه بهنامی‌پور - کارشناس ارشد شیمی تجزیه

 

معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه شیمی بهداشت محیط و پارامترهای قابل اندازه گیری

آزمایش‌های شیمیایی

 

pH METER مدل های HACH، METTLER TOLEDO، pH مترهای قلمی مدل AZ 8686, 8685

اندازه گیری دقیق pH محلول های آبی در محدوده های اسیدی، خنثی و بازی

کدورت سنج مدل AQUALYTIC Turbidity LAB-IR

اندازه گیری ذرات معلق و حل نشده درمایعات یا اندازه گیری میزان شفافیت نمونه

EC METER مدل WTW

سنجش غلظت مواد محلول قابل یونیزه موجود در نمونه های آبی یا اندازه گیری هدایت الکتریکی آب

اسپکتروفتومتر مدل DR 4000 HACH

سنجش پارامترهایی نظیر COD، مس، فسفات، نیترات، نیتریت و ... در نمونه‌ها

انکوباتور BOD مدل TS 606-G/2-Var WTW

اندازه‌گیری میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک (BOD) در نمونه‌های آب و فاضلاب

راکتور COD مدل HACH DRB 200

اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی  (COD)در نمونه های آب و فاضلاب

حمام التراسونیک Ultrasonic Bath

تخلیۀ الکتریکی برای بهبود خواص سطحی، شستشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی  و غیره

شیکر ارلن بالن- فن آزما گستر

جهت مخلوط کردن مایعات به صورت یکنواخت خطی

هموژنایزرالتراسونیک Ultrasonic Homogenizer JY92-IIN

همگن سازی آلتراسونیک فرآیندی مکانیکی برای کاهش ذرات در مایع است به طوری که آن­ ها به طور یکنواخت کوچک و به طور مساوی توزیع شوند. سونیکاتور یا هموژنایزر آلتراسونیک دستگاهی است که قابلیت تولید صوت در فرکانس بالا را دارد و سلول­ ها و اسیدهای نوکلئیک را تخریب می‌کند.

جهت مخلوط کردن و همگن سازی سوسپانسیون­ های جامد مایع و مایع مایع

 تسریعواکنش­‌های کاتالیزوری

  تسریع واکنش‌ها

 

 تولید نانو مواد

  تولید نانو دارو

تولید داروهای ترکیبی

حل کردن کانی­‌های فلزی

تهیۀ امولسیون و سوسپانسیون­‌های پایدار

عصاره ­گیری

شیکر انکوباتور - فن آزما گستر

ترکیب دستگاه‌های شیکر و انکوباتور

 کنترل دمای درون محفظه

 امکان هم خوردن محلول به صورت اوربیتالی یا دورانی

رشد هر گونه سلولی از جمله محیط‌های کشت باکتری، محیط‌های کشت بافتی و مخمر

کورۀ الکتریکی تا دمای 1200- EHRET

دماسنج

اندازه‌گیری دقیق دما

 

 

فعالیت‌های آزمایشگاه

برگزاری کلاس‌های آموزشی و تصویربرداری کلاس‌ها به صورت آنلاین در شرایط پاندمی  کرونا...

همکاری با اساتید و دانشجویان در انجام پروژه و طرح‌های تحقیقاتی

همکاری با دفتر ارتباط با صنعت –  setup   و پایش آزمون های شیمیایی الکل شرکت راما مهرآریا

همکاری با دفتر ارتباط با صنعت- انجام آزمونهای شیمیایی فاضلاب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

انجام آزمون‌های مقایسه‌ای  جهت ارتقا مجوز آزمایشگاه همکار محیط زیست

همکاری با پروژۀ مترو قم - انجام آزمون‌های شیمیایی مربوطه

همکاری با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم - فضلی