ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1093
بازديدکنندگان امروز: 77
کل بازديدکنندگان: 3951308
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.6250 ثانيه
اعضای کمیته مشورتی دانشجویی

اعضای کمیته مشورتی دانشجویی در کمیته مرکزی دانشگاه:

1. آقای حسین تاجیک، کارشناسی پیوسته بهداشت محیط، ترم 5، (دبیر کمیته مشورتی دانشکده)
2. خانم حدیث قجری، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم 5
3. خانم فاطمه میرشکاری، کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ترم 5

اعضاء کمیته مرکزی دانشجویی در کمیته دانشکده:

1- آقای حسن مجرد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی 95
2- آقای حسین اکبری دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ورودی مهر 92
3- خانم فرشته احمدی فرد دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ورودی مهر 94
4- خانم مهدیه سرایی دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ورودی مهر 95
5- خانم طاهره رمضانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر 94
6- خانم زهرا باقری دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 93
7- خانم محدثه شرودی دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 94
8- خانم فاطمه امیدوار دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 95
9- خانم الهام کورسانی دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی مهر 93
10- خانم محدثه نعمتی دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ورودی مهر 94
11- خانم سحر فرج دنیوی دانشجوی کارشناسی پیوشته بهداشت حرفه ای ورودی مهر 95