ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 6284
بازديدکنندگان امروز: 41
کل بازديدکنندگان: 3951272
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.7187 ثانيه
مدیر گروه آموزشی
دکتر مهدی اسدی قالهری
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط، رییس مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه
تلفن: 37833361-025
همراه: 09100290390
آدرس پستی الکترونیکی:masadi@muq.ac.ir

شرح وظایف مدیر گروه

• تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده
• ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی هر عضو هیئت علمی گروه
• نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی وپژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه
• تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه
• تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها وتغییرات وتحولات
• تشکیل واداره جلسات شورای گروه وارسال کار - مصوبات - پیشنهادها ونظریات جمعی گروه
• پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
• انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه وپیشنهاد تهیه لوازم - کتابها – نشریات و تجهیزات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
• پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا باهمکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است
• ارزیابی کار سالانه اعضای گروه وگزارش آن به رئیس دانشکده
• برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان
• شرکت در شوراها - کمیته ها وجلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط