ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3565
بازديدکنندگان امروز: 732
کل بازديدکنندگان: 3944205
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگذاري صفحه: 0.6875 ثانيه
ماموریت و شرح وظایف
ماْموريت وشرح وظايف دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی EDO

مقدمه :
دفتر توسعه آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قمEDO زیر نظر EDC می¬باشد و شرح وظایف این دفتر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی به شرح ذیل می-باشد :
رسالت :
آموزش و تربیت دانش آموختگان کارآمد ، شایسته متعهد و مومن در جهت تامین نیازهای بهداشت و درمان جامعه
شرح وظایف
وظایف ، فعالیتها ی اصلی دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بهداشت به شرح زیر می باشد :
الف – برنامه ریزی آموزشی :
1- نظارت بر اجرای Course planوLesson plan
2- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan وLesson plan
3- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای بهداشتی درمانی جامعه
5- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای دانش آموختگان
6- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس(Skill Lab ,…)
7- استاندارد سازی برنامه های آموزشی
8- هدایت و نظارت برعملکرد استاد راهنما در دانشکده ها
ب – ارزشیابی :
1- مدیریت ، هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
2- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی
3- نظارت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی
5- نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروهها
6- ارزشیابی دانش آموختگان تا یک سال
ج – پژوهش در آموزش :
1- ارایه مشاوره در زمیه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC
2- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش
3- راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به EDC
د – رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی:
1- تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی
2- نیازسنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی
3- نظارت و هدایت آموزشی اعضاء هیات علمی جدید
4- نیازسنجی و توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی
5- نظارت و تایید امتیازات آموزشی عضو هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء