ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3833
بازديدکنندگان امروز: 711
کل بازديدکنندگان: 3944184
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7031 ثانيه
اهداف و فعالیت
به منظور ارتقاء سطح دانش ، ایجاد وتقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمند سازی دانشجویان در حهت کارایی و بالنده گی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت زیر نظر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم طبق مفاد آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علم پزشکی کشور مصوب سال 1389 در جهت دستیابی به اهداف زیر تشکیل شده است:
1.ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی ، رشد واعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
2.نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
3.توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری وعلمی
4.ترویج و ارتقاع مهارت وفرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده
5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
6.بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید ودانشجویان