ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4199
بازديدکنندگان امروز: 660
کل بازديدکنندگان: 3944133
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7344 ثانيه
فرآیند بررسی و تصویب طرحها
روند ارزشيابی (بررسی وتصویب) طرحهای تحقيقاتی ارائه شده و مساعدت در اجرای آنها
پروپوزال طرح تحقيقاتی پس از بررسی و تصويب در شورای گروه ، توسط نماینده گروه در شورای پژوهشی، به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال و پس از بررسی اوليه به ترتيب تاريخ تحويل، در دستور کار شورای پژوهشی دانشکده قرار می گيرد. طرحها توسط نماينده هر گروه درجلسه شورا ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت می گيرد، نتايج مورد توافق شورا صورتجلسه شده و کتباً‌ به اطلاع مجريان طرحها رسانده می شود.
مسئوليت برقراری ارتباط شورا با مجريان از طريق دبير شورا صورت می گيرد. نسخه اصلاح شده طرح ها به همراه پاسخنامه (پس از تائيد نماينده گروه مربوطه) مجدداً‌ در شورا مطرح و در صورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار می گيرد.
اين شورا هر دو هفته يکبار و طبق برنامه سالیانه تشکيل جلسه می دهد. درصورت لزوم و با توجه به تعداد طرحها ممکن است جلسات شورای پژوهشی هرهفته ویا ماهیانه تشکيل شود. نهايتاً طرحهای مصوب شده جهت تصويب نهايی در شورای پژوهشی دانشگاه وعقد قراداد به معاونت پژوهشی ارسال می شود .
در جلسات شورای پژوهشی، اخبار پژوهشی دانشگاه ودانشکده توسط معاون پژوهشی و یا دبیرشورا به اطلاع اعضاء رسانده می شود. همچنين موارد مرتبط باتعيين اولويت های تحقيقاتی گروهها و نيازسنجی پژوهشی و سایر وظایف شورا نيز در دستور کار شورا قرار دارد.