ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4659
بازديدکنندگان امروز: 105
کل بازديدکنندگان: 3946943
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7500 ثانيه
معرفی و شرح وظایف
معاونت پژوهشی يکی از معاونت های دانشکده بهداشت است که وظيفه کلی آن ساماندهی امور پژوهشی در دانشکده است. اين معاونت بعنوان نخستين رسالت خود، مسئوليت برنامه ریزی و تنظيم سياستهای پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سياستهای دانشگاه و در مرحله بعد مسئوليت هدايت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سياست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد. حوزه معاونت ( معاون پژوهشی ، مسئول دفتر،کارشناسان پژوهشی، کارشناس ارتباط با صنعت وجامعه) ، شورای پژوهشی ، کتابخانه و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بخش های مختلف معاونت پژوهشی دانشکده را تشکیل می دهد.
شرح وظایف
1- تدوین و اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهش دانشکده
2- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
3- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده
4- عضویت معاون پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن
5- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده و اجرای مصوبات آن
6- توسعه پژوهش های بین بخشی و تقاضا محور
7- زمینه سازی و پیگیری انعقاد تفاهم نامه های همکاری دانشکده با مراکزعلمی ، سازمان ها و صنعت
8- پیگیری درخواست های شرکت در کنگره های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی
9- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای توسط اساتید دانشکده
10- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های علمی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان
11- فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی
12- نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی ،کتب و نشریات
13- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی
14- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده
15- تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده
16- بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران دانشکده
17- توسعه کمی وکیفی پژو هش های دانشجویی و نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
18- ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی
19- توسعه کمی وکیفی کتابخانه ونظارت برعملکرد آن
20- توسعه فرهنگ پژوهش دردانشکده
21- همکاری دراجرای پایان نامه ها وپروژه های دانشجویی
22- توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان درانجام طرح های تحقیقاتی و مقاله نویسی
23- برگزاری و مشارکت دراجرای برنامه ها و مناسبت های پژوهشی نظیر هفته پژوهش
24- برنامه ریزی و برگزاری همایش ها وسمینارهای علمی و سخنرانی های علمی
25- هدایت پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی به سمت طرح های تحقیقات کاربردی و تقاضا محور
26- پیگیری اخذ مجوز انتشار نشریه های علمی و پژوهشی
27- پیگیری امور تالیف ، ترجمه و چاپ کتب توسط اعضای هیات علمی
28- تهيه و تدوين گزارش عملکرد ساليانه معاونت پژوهشی