ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4800
بازديدکنندگان امروز: 707
کل بازديدکنندگان: 3944180
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.6563 ثانيه
اعضای شورا و کارشناسان پژوهش
شورای پژوهشی دانشکده
شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقيقاتی اعضای هيات علمی وسایر پژوهشگران دانشکده و به منظور طرح ديدگاههای متفاوت، بحث و تبادل نظر محققين و صاحبنظران و تصويب طرحها تشکيل می شود. اين شورا از 8 نفر تشکيل گرديده است که عبارتند از معاون پژوهشی دانشکده ، دبير شورا ، يک نفر کارشناس برای بررسی هزينه های آزمايشگاهی طرح ها و 6 نفر نمايندگان پژوهشی گروههای آموزشی دانشکده که با معرفی مدير گروه به مدت 1سال به عضويت اين شورا در می آيند ، تشکيل شده است.
اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
• معاون پژوهشی و رئیس شورا : آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی
• دبير شورا : آقای دکتر عابدین ثقفی پور
• کارشناس خبره هزينه های آزمايشگاهی : خانم مهندس سمیه بهنامی پور
• نماینده گروه اپيدميولوژی و آمار : آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی
• نماینده گروه بهداشت عمومی : آقای دکتر ذبیح اله قارلی پور
• نماینده گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت : آقای دکتر سیامک محبی
• نماینده گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : آقای دکتر علیرضا کوهپایی
• نماینده گروه مهندسی بهداشت محيط : آقای دکتر حسن ایزانلو
دکتر هادی زمانیان
مهندس محمد فهیمی نیا
اعضای مدعو و بدون حق رای شورا : نمایندگان پژوهشی دستگاههای اجرایی ، سازمان ها و صنایع مرتبط با فعالیت های پژوهشی دانشکده