ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12465
بازديدکنندگان امروز: 172
کل بازديدکنندگان: 3946331
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.7187 ثانيه
حذف و اضافه
حذف و اضافه
ماده 1 : دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند. تبصره ١: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو ميزان تعيين شده در ماده ١٥ محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد. ماده 2 : در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا پنج هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي ازدرس هاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا غيبت دانشجو درآن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيًا تعداد واحدهاي باقي مانده وي از ١٢واحد در دوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه كمتر نشود. ماده 3 : حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت، آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شور اي آموزشي دانشگاه است. تبصره: حذف كليه درس هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.