ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14225
بازديدکنندگان امروز: 679
کل بازديدکنندگان: 3944152
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.7344 ثانيه
شرح وظایف مسئول آموزش
مسئول امور آموزشی:
1 – نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان آموزش
 2 – تنظیم، هماهنگی و دریافت مدارک مربوط به اساتید و مربیان بالینی جهت انعقاد قرارداد حق التدریس
 3 – هماهنگی با آموزش کل در امور کلی آموزش
 4 – انجام مکاتبات با آموزش کل(هماهنگی مربوط به برنامه سما، کارت دانشجویی، لیست حضور و غیاب، لیست نمرات و...)
 5 – ارسال دعوتنامه های اساتید جهت تهیه سئوالات امتحانی در زمان مقرر.
 6 – هماهنگی و همکاری با مدیر گروه ها و ریاست دانشکده جهت ابلاغ اساتید.
 7 – ارسال ابلاغ اساتید در شروع هر نیمسال.
 8 – تنظیم نمرات دریافتی از اساتید و مربیان.
 9 – انجام اقدامات لازم بر روی لیست نمرات اساتید و ارسال آن به آموزش کل.
 10 – درخواست نیازمندیهای آموزش از مدیر امور اداری و ریاست دانشکده.
 11- تنظیم و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آموزش(برنامه های هر ترم، ابلاغ اساتید، گواهی تدریس، دستورالعملهای آموزشی، سرفصل دروس، فرم های آموزشی و...)
 12 – تهیه آمار دانشجویان در امور مورد نیاز
 13 – اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به اساتید راهنما.
 14 – انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود.
 15 – گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست دانشکده.
 16 – تنظیم و ارسال مکاتبات مربوط به معرفی دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی با همکاری و هماهنگی مدیر گروه ها.
 17 – عضویت در شورای آموزش دانشکده.
 18 – تنظیم دستورجلسه و صورتجلسه شورای آموزش دانشکده.
 19 – جمع آوری، تنظیم و پیگیری قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس جهت ارسال به امور مالی.
 20 – تنظیم برنامه بازدید از کارآموزیها و شرکت در تعدادی از بازدیدها همراه با مسئول امور کارآموزی جهت نظارت.
 21 – تدوین برنامه مراقبین جلسات امتحانی و نظارت و همکاری در برگزاری جلسات.
 22 – شرکت در جلسات آموزشی و نظارت بر انجام آن.
 23 – هماهنگی و همکاری کامل با معاونت دانشکده.
 24 – گزارش فعالیت های انجام شده به صورت ماهانه به معاونت و ریاست دانشکده.