سرکار خانم نسیم غفوری

کارشناسی بهداشت محیط

تلفن:37736017-025

داخلی 27

شرح وظایف

بروزرسانی مطالب سایت(اخبار، گزارشات و ...)

طراحی و بروزرسانی منوهای استانداردبر طبق ضوابط تعیین شده

پیگیری دریافت اطلاعات از منابع ذیربط

شرکت در جلسات رابطین سایت

 

 

رابط وب سایت دانشکده