ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1858
بازديدکنندگان امروز: 106
کل بازديدکنندگان: 3386471
بازديدکنندگان آنلاين: 20
زمان بارگذاري صفحه: 0.7956 ثانيه
آیین نامه داخلی کتابخانه
• اعضاء محترم کتابخانه برای استفاده از کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجویی می باشند و نمی توانند ازکارت اعضاء دیگر استفاده نمایند و کتاب فقط به خود فرد امانت داده می شود.
• مدارک لازم برای عضویت : ارائه کارت دانشجویی ، كپي شناسنامه ، یک قطعه عکس ، پر کردن فرم مخصوص عضویت
• به علت محدود بودن کتابها، اولویت امانت کتاب با اساتید و دانشجویان و کارمندان دانشکده بوده و به افراد خارج از سازمان در صورت دریافت معرفی نامه از معاون پژوهشی دانشکده، سرویس دهی مقدور می باشد.
• مراجعان فقط باید با هماهنگی با مسئول کتابخانه نسبت به خروج منابع از کتابخانه اقدام کنند.
• ورود به مخزن کتابخانه با اجازه مسئولین کتابخانه مقدور می باشد.
• برای استفاده از محیط کتابخانه ایجاد سکوت و آرامش الزامی می باشد، از صحبت بیجا در کتابخانه که باعث اختلال در مطالعه مراجعین می باشد خودداری کنید.
• حداكثر تعداد کتابهایی که امانت داده می شود برای همه دانشجویان 3 کتاب و برای اساتید 5 کتاب می باشد.
• مدت امانت کتاب 20 روز می باشد.
• مراجعین می توانند در صورت نیاز کتاب خود را به مدت 20 روز و تنها برای یکبار تمدید نمایند. (البته در صورت موافقت مسئول کتابخانه)
• چنانچه كتابي در مهلت مقرر باز گردانده يا تمديد نشود، به ازاي هر روز تأخير در بازگرداندن كتاب 2000 ريال به عنوان جريمه اخذ و در پرونده امانت گيرنده نيز درج مي شودو در صورت تکرار تأخیر کارت عضویت باطل می گردد.
• اگر مبلغ جریمه زیاد باشد بایستی آنرا به شماره حسابی نزد بانک رفاه دانشگاه علوم پزشکی قم ریخته و رسید آنرا به کتابخانه تحویل نمایند.
• اگرکتابی توسط یکی از اعضاء مفقود شود بایستی عین همان کتاب تهیه و تحویل کتابخانه گردد، اگر کتاب مورد نظر یافت نشود کتابی نزدیک به همان موضوع تهیه وتحویل کتابخانه گردد.
• اگر به کتاب مورد امانت آسیبی وارد شود، باید هزینه صحافی و مرمت کتاب به کتابخانه پرداخت شود.
• اعضاي محترم هيأت علمي ، دانشجويان و كارمندان دانشگاه به هنگام قطع رابطه خود با دانشگاه ( انتقال، بازنشستگي ، دانش آموختگي ، ترك تحصيل و...) موظف هستند با كتابخانه تسويه حساب نمايند.
• نشريات و مواد الحاقي به آنها به هيچ وجه امانت داده نمي شوند و بايد در کتابخانه استفاده شوند.
• چنانچه كاربر نياز به فتوكپي از نشريه اي داشته باشد مي تواند با تكميل برگه مخصوص نسبت به تهيه فتوكپي اقدام كند.
• منظور از نشريه در عبارات فوق هرگونه روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، گاهنامه و ... مي باشد.
• منابع اطلاعاتي مرجع ومواد الحاقي به آنها امانت داده نمي شوند و بايد در سالن مطالعه استفاده شوند.
• مراجعان می توانند کتب مورد نیاز خود را به مسئول کتابخانه اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به خرید آن اقدام گردد.